Aktivitetsrapport 2020

ROMERIKE SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING

Soppkurs 02.08.2020

En lærevillig gjeng med på tur. Alle fikk med sopp hjem. Vi fant bl.a Steinsopp, rødskrubb, sandsopp, svartbrun rørsopp, kremler, risker, kamfluesopper, melsopp, kantarell, traktkantarell m.m.


Klikk for større bilder

Mjødurttur med safting 22.06.2020

Vi startet med å lære oss karvekål og noen forvekslingsarter bl.a ryllik. Andre arter vi også lærte var mjødurt, skvalderkål og meldestokk.

Alle fikk sanket en stor pose karvekål for å lage suppe.

Deretter dro vi på jakt etter mjødurt og fikk med oss en stor pose for å lage saft. Tilbake til Huseby satte alle en bøtte saft av mjødurt og en bøtte mynte saft. En flott dag.


Klikk for større bilder

Grønttur i Tokeruddalen 14.05.2020

En interessert gjeng, 13 voksne og 3 barn, gikk på tur i Tokeruddalen med Inger-Lise Østmo som turleder. Ville spiselige vekster som russekål, skvallerkål, løkurt, vinterkarse, bekkekarse, korsknapp, strutseving, og brennesle ble plukket og prøvesmakt ute. Inger-Lise serverte smaksprøve på strutseving forvellet og surret i smør.


Klikk for større bilder

RSNF årsmøte 2020

Årsmøte 2020 ble avholdt 25.02.2020 i Bestyrerboligen på Huseby gård, Skedsmokorset. 

Foredraget var om farging med sopp v/Ruth Solem.

Oppsummering av RSNFs aktiviteter 2019 og planer for aktiviteter 2020 v/leder Sissel Vågane.

Budsjett og regnskapet ble gjennomgått ved kasserer Laila Trosdahl-Iversen.

Etter valget var det "enkel" servering og loddtrekning.

Takk til alle som hadde bidratt. 
KONTAKT OSS

STYRET

E-post: post@romerikesopp.net

Postadresse: Nordahl Griegsgate 5,
                     2000 Lillestrøm

Org.nr: 998 389 607

Webansvarlig: Hanne Bergendahl


Pressekontakter 

Sopp og bær:  Anja Helgestad  tlf: 48506177

Vårvekster:  Inger Lise Østmo  tlf: 90971936

Leder:

Sissel Vågane                              tlf: 95496186

Nestleder:Anja Helgestad      tlf: 48506177

Kasserer: Laila T. Iversen          tlf: 47664899

Sekretær: Inger Lise Østmo    tlf: 90971936

 


               Styremedlemmer:   

                     Øyvind Clausen                tlf: 98258505

                     Randi M. H. Olwero          tlf: 96805147

                     Sara Alexandra Krûger   tlf: 92423016

                      Varamedlemmer:

                     Trine Tande

                     Haldis Larsen 


Copyright © Med enerett