Bli medlem

Romerike sopp- og nyttevekstforening

Bli medlem!

Romerike sopp og nyttevekstforening er en forening for alle som er interessert i sopp og andre nyttevekster.


Soppsesongen er kort og de fleste aktiviteter foregår om høsten. Romerike soppforening er et lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Vi arrangerer:

 • Utstillinger
 • Soppkurs for nybegynnere og viderekomne
 • Soppturer med soppsakkyndig leder
 • Soppkontroller i sesongen
 • Høstmøte med kåseri

Ev andre sopprelaterte kurs som farging, mat, papir osv i løpet av vinteren, avhengig av nok påmeldte.


Som medlem i Romerike soppforening får du tilsendt program for alle

aktivitetene i god tid før sesongen starter – per post eller e-post. Du mottar

også tidsskriften Sopp- og nyttevekster. Soppturer og -kontroller er gratis for

medlemmer, og medlemmer betaler redusert kursavgift. Hvilke kurs som

arrangeres kan du som medlem påvirke!


Meld deg inn på forbundets sider: "Bli medlem!"


Kontakt oss

 • Org.nr: 998 389 607
 • Postadresse:Nordahl Griegsgate 5, 2000 Lillestrøm
 • Leder: Sissel Vågane
 • Webansvarlig: Hanne Bergendahl
 • E-post: post@romerikesopp.net

 

Følg oss på facebook: 
www.facebook.com/Romerikesopp

Styret

 • Leder: Sissel Vågane, tlf. 95496186
 • Nestleder: Anja Helgestad, tlf 48506177
 • Kasserer: Laila T. Iversen, tlf.  47664899
 • Sekretær: Inger Lise Østmoe 
  tlf: 90971936

 

 • Styremedlem: Randi M. H. Olwero,
  tlf. 96805147
 • Styremedlem: Øyvind Clausen,
  tlf. 98258505
 • Styremedlem: Sara Alexandra Krüger
  tlf.
  92423016
 • Varamedlemmer: Haldis Larsen og
  Trine Tande

Pressekontakter for RSNF:

Sopp og bær:  Anja Helgestad tlf: 48506177  

Vårvekster: Inger-Lise Østmoe tlf: 90971936